MENU

Svět neživé přírody nemlčí, dokládá fascinující historii vzniku Země a umožňuje nahlédnout do rozmanitého světa geologického vývoje Třebíčska. Expozice ukazuje návštěvníkům, že svět neživé přírody není zdaleka nudný, ukončený a neměnný.

Proti dlouhodobým procesům geologického vývoje probíhajícím latentně uvnitř Země, z hlediska lidského žití téměř nepozorovatelným, stojí totiž náhlé a překotné změny. Často na sebe berou podobu přírodních katastrof a dovedou měnit tvář zemského povrchu takřka ze dne na den.

Všechny tyto geologické změny zanechávají pak společný otisk ve vývoji krajiny, v horninách geologického podloží, ve skladbě minerálů i v podobě zkamenělin. Příroda sama vypráví o svém vzniku, stačí jen sebrat kámen a najít cestu k jeho porozumění.

A právě takový je příběh geologického vývoje Třebíčska, zasazený do kontextu vývoje celé planety Země. Vedle jedinečných ukázek pegmatitů, barevných nerostů tropického zvětrávání a sbírky nerostů křemenných žil nechybí v expozici ani rozsáhlá část věnovaná unikátnímu souboru moravských vltavínů. Právě díky nim došel třebíčský region na poli geologie celosvětové proslulosti.

Fotogalerie