MENU

Lidé. Místa. Osudy. vyprávějí o lidech a místech Třebíčska napříč staletími, jejichž osudy utvářely historii a daly charakteristického ducha zdejšímu kraji. Nejrozsáhlejší expozice spojuje šest tematických celků, které vycházejí z bohatého a rozmanitého sbírkového fondu Muzea Vysočiny Třebíč, jehož historie navazuje na předchozí muzejní instituce a sahá až k Musejnímu spolku v Třebíči založenému koncem 19. století. Místní dějiny jsou zobrazeny na příkladu člověka v jeho každodenních projevech a rolích.

Téma Člověk vzývající přináší pohled na vztah člověka k víře. Zvláštní pozornost je věnována židovskému náboženství a lidové tradici betlémů. Třebíčští betlemáři, zruční mistři, svou vlastní představu o narození Krista zasadili do malebných třebíčských údolí.

O pouti exotických předmětů do sbírek muzea podává svědectví Člověk objevující. Vystavená samurajská zbroj nebo oblek tahitské tanečnice vypovídají o objevování vzdálených míst a dávné lidské touze poznávat.

Člověk tvořící přibližuje díla z oblasti výtvarného umění, architektury a literatury. Je dokladem mimořádného nadání umělců, jejich schopnosti zachytit krásu slovem i štětcem anebo ji vrýt do kamene.

Další celek expozice Člověk a příroda je otevřeným oknem do krajiny, která vybízí k poznání přírodních krás místního kraje i k odpočinku uprostřed náročných dnů moderní doby. Interaktivní strom osídlený nejrůznějšími druhy ptáků s ukázkami jejich hlasů potěší nejen malé přírodovědce.

S bitvami a válkami, které zasáhly Třebíč od husitství až po velké konflikty 20. století, seznamuje Člověk bojující. O odvaze i lidském strachu vypovídají osudy konkrétních lidí, vtažených do velkých dějin válek často mimoděk, někdy na straně dobyvatelů, jindy na straně ochránců města a zachránců lidských životů.

Závěr expozice patří Člověku pracujícímu. Ruku v ruce s prvotní snahou kultivovat krajinu, přichází nutnost vyrábět nástroje k usnadnění práce. Rozrůstající se město se stává domovem řemeslníků, kteří zaujímají významné společenské postavení mezi ostatními obyvateli města. Ruční práci postupně nahrazují stroje a Třebíč se proměňuje ve významné průmyslové centrum západní Moravy.