MENU

Spolu s opravou zámku ožila i zrekonstruovaná budova předzámčí, ve které se nachází expozice s názvem Cesty časem. Rozsáhlá interaktivní výstava se svým obsahem orientuje především na dětské návštěvníky a všechny ty, kteří dávají přednost živým ukázkám historie před popisným zpracováním.

Interaktivní expozice Cesty časem nabízí procházku třebíčskou historií. Návštěvníky přivádí mezi středověké stavitele, na městskou radnici i do dílen k mnohdy již zapomenutým řemeslům. Expozicí provázejí dvě historicky doložené postavy třebíčských měšťanů – kronikář Jan Suchenius a kupec Francesco Calligardi.

První část Jak se staví bazilika přináší poznání nejen o zručnosti středověkých stavitelů a jejich stavebních postupech, ale též dává možnost vyzkoušet si vlastní šikovnost při manipulaci s modely středověkých stavebních strojů, při stavbě mostového oblouku nebo při vytyčování základů baziliky.

Druhý oddíl Jak vzniká město ukazuje Třebíč s jejími charakteristickými stavbami a urbanistickými celky v proměnách času. Interaktivní stavebnicový model pak umožňuje postavit si město a jeho předměstí v různých stavebně-historických etapách. Výstava dává nahlédnout do útrob typického renesančního domu, zve na radnici mezi pány konšely i do ofi cíny mistra popravčího, vykonavatele trestů nad provinilci, kteří porušují řád lidského soužití i městských privilegií.

Závěrečná část Jaká byla řemesla je pozvánkou do dílen starých mistrů, mezi jejich nástroje a výtvory. Návštěvníci mohou nahlédnout pod ruce mydlářů, do tiskařské dílny nebo do kupeckého krámku. Jaký byl rozdíl mezi koželuhy a jircháři, jaké dřevo zpracovávali bednáři a bečváři, co dělal provazník a čím se živil jeho kolega prýmkař, se dozví příznivci historie v předzámčí valdštejnského zámku v Třebíči. Expozice je určena všem, kteří hledají v historii nejen poučení, ale i potěšení a zábavu.