MENU

Zpřístupnění nových expozic Muzea Vysočiny Třebíč je vyvrcholením několikaleté snahy muzea a jeho zřizovatele, Kraje Vysočina, nabídnout návštěvníkům opravený a moderně vybavený památkový objekt. Společné záměry se podařilo realizovat v letech 2010 až 2013 v projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic, který z velké části financovala Evropské unie.

Poprvé v historii byla rekonstruována celá budova, a tím vznikl prostor pro čtyři tematicky samostatné expozice, které různým způsobem zpracovávají témata spojená s Třebíčí a širším regionem Třebíčska. Jedná se o mineralogickou trasu Svět neživé přírody, dále o klášterní expozici nesoucí název Svět portálů a bran, následně o zámecký okruh Valdštejnové na Třebíči a nakonec o muzejní expozici s názvem Lidé. Místa. Osudy.

Kromě prohlídkových tras určených k hlubšímu poznání regionu a muzejních sbírek můžete navštívit rovněž krátkodobé výstavy v zámecké konírně a koncerty či odborné přednášky v Kamenném sále.

Pro školy pravidelně připravujeme edukativní programy využívající moderní technologie jak v expozicích, tak v multifunkčním sále nebo studovně.

Při rekonstrukci budovy již bylo pamatováno i na specifické potřeby handicapovaných.

K relaxaci slouží muzejní kavárna a odpočinkové zóny na rajském dvoře i na vnějším nádvoří zámku.