MENU

Svět portálů a bran otevírá prostory někdejšího benediktinského kláštera, v nichž se dochovaly fragmenty původní architektury.

Přes rajský dvůr zve klášterní expozice do bývalého ambitu – křížové chodby, která je poslední připomínkou benediktinského kláštera, založeného na tomto místě na počátku 12. století. V klidu křížové chodby symbolicky spočívají náhrobky Osovských z Doubravice, kteří přepisují v polovině 16. století dějiny kláštera na dějiny zámku.

Následující část expozice ukazuje soubor sakrálních soch z dosud nevystavených sbírek muzea.

Ve třech menších prostorách se pak dovršuje téma církevních dějin regionu. První část přináší pohled do historie dvou výrazných konventů spojených s dějinami města Třebíče: původních benediktinů, osidlujících a kultivujících středověkou krajinu, a pozdějších kapucínů, které do města na konci 17. století přizvali zámečtí páni Valdštejnové.

Druhá sekce, věnovaná stavebnímu vývoji benediktinského konventu, přináší nejen fragmenty nálezů autentické architektury kláštera, ale též virtuální model vývoje celého komplexu v průběhu staletí od nejstarších klášterních budov až po proměnu ve světské renesanční šlechtické sídlo a jeho pozdější barokní úpravy.

Závěr expozice zachycuje tragické osudy církve i jejích představitelů v 50. letech 20. století. Jak se silnou religiozitou kraje, vštípenou do myslí zdejších lidí už od dávných věků, naložil komunistický režim, ukazují vzpomínky na dva precedentní případy z Vysočiny: Číhošť a Babice.

Fotogalerie